Skulpturerna på den här sidan är alla brända i olika rakutekniker.
Ordet raku betyder glädje och bränntekniken har sitt ursprung i Japan. Metoden började användas på 1500-talet och den första rakuskålen är daterad till 1579. Ett för mig nytt och oerhört spännande område. Fortsättning följer…

Tillbaka till Start