Vad trevligt att Du har hittat hit!

Här hittar du mina senaste skulpturer, som alla är rakubrända.  Ordet raku betyder glädje och bränntekniken började användas i Japan på 1500-talet.  
Raku innebär att man bränner sitt gods i öppen låga och det finns flera olika typer av rakuugnar. Att bränna raku är spännande, överraskande och oerhört roligt.  Då raku bränns utomhus, gör jag nu ett uppehåll och under tiden hoppas jag att nya idéer och skulpturer kommer till mig. 

Tillbaka till Start