Vad trevligt att Du har hittat hit!

Här hittar du mina senaste skulpturer, som alla är rakubrända.  Ordet raku betyder glädje och bränntekniken började användas i Japan på 1500-talet.  
Raku innebär att man bränner sitt gods i öppen låga och det finns flera olika typer av rakuugnar. Att bränna raku är spännande, överraskande och oerhört roligt. Fortsättning följer…

Tillbaka till Start